Cercador de Didactàlia:

30 de nov. 2008

Una absència significativa

Entre les pancartes i els slogans de la manifestació d'ahir a València manca precisament una referència concreta a la incúria més absoluta dels recursos i manteniment de les TIC a les escoles i centres educatius públics del País Valencià.

Una greu mancança que està afectant molt més que el desconeiximent de l'anglés, encara que tot això no deixa d'estar relacionat, perquè l'absència d'un material informàtic adeqüat, amb aules fixes o mòbils que puguen funcionar com a laboratoris d'idiomes, el qual no ha parat de baixar econòmicament des de fa anys, seria la millor manera de proporcionar un ensenyament de qualitat al nostre alumnat de l'ESO.

No cal dir que sense una mínima inversió, també en personal de manteniment, que faça les tasques més rutinàries i que permeta la dedicació plena dels educadors als continguts educatius, no es pot donar efectivitat a les "grans" inversions en recursos TIC que les autoritats educatives adueixen sempre que es planteja aquest tema.

El voluntarisme ha pogut funcionar més o menys bé en alguns llocs, però la manca de planificació demostrada per les autoritats educatives en la problemàtica que ha fet possible les mobilitzacions referides abans ens deixa ben clar que no es poden ocultar les mancances per més temps.
make PrestaShop themes