Cercador de Didactàlia:

8 de jul. 2008

Carta a l'eurodiputat Martí Grau i Segú

Estic molt decebut pel resultat de les votacions d'ahir de les esmenes
del Sr. Harbour.

Les conseqüències per a les llibertats ciutadanes poden ser molt
negatives, si es concreta en la votació del Parlament Europeu a la tardor.

La transformació d'Europa en una maquinària burocratitzada i allunyada
dels interesos de la gent comuna, i, pel contrari, només disposada a
sentir els interesos de les grans corporacions, em produeix un rebuig
total.

Crec positivament que l'evolució d'Europa mereix un replantejament
absolut si no vol ser abandonada per bona part dels que algun dia
creguerem en ella i la votàrem, fins i tot.

Espere que aquestes paraules li facen recapacitar d'alguna manera.
make PrestaShop themes