Cercador de Didactàlia:

23 de maig 2020

Els mals de cap de les notificacions en aules

Acabe de tenir una topada amb una mare que es queixava d'un informe que li vaig enviar perquè la seua filla no apareixia com a complidora d'activitats en aules.

Enviat el ticket al SAI. Espere solució. Però certament és un pal la poca correspondència dels informes amb el treball desenvolupat per l'alumnat en el curs virtual..

Salutacions i bon confinament

17 de maig 2020

SCORM desde Cero. Qué es y para que sirve. Programas para crear contenid...

La normalitat amb Moodle

Ja estic de nou amb aules! Fins i tot en diumenge!

Tinc que felicitar els dissenyadors de la plataforma pels seus resultats.
Donar servei a més de 800.000 usuaris no és balafiar recursos. És demostrar que el codi lliure mola i s'ha de quedar.

No és una inversió perduda i a més a més crea expectatives per a crear + paquets SCORM que amplifiquen l'arribada del projecte als professors encarregats dels cursos virtuals..

Allò de les notificacions m'ha donat ensurts com aquella vegada que la llista de correu es va posar a enviar-me mails sobre la plataforma aules.. No tinc més que investigar i descobrisc coses tots els dies.

Salutacions i bon confinament

5 de maig 2020

Crash

Quan un lloc web et mana fora et diu que ha oblidat les claus.

Sembla que la passada a donar servei a primària és més complicada del que sospitaren alguns.

Salutacions i bon confinament

29 d’abr. 2020

Ah les notificacions a l'aules...

Es troba un des del començament amb la campaneta de notificacions.. Fins que un comprèn que no serveix de res.

L'alumnat es queixa de què no saben què hi ha de nou i si ho tenen tot fet. Bàsicament perquè les notificacions no són tampoc moltes.

Només els avisos i les entrades al fòrum generen notificacions al correu electrònic.

Si ho tens tot en el mateix navegador és molt còmode anar a vore què hi ha de nou al Fòrum..

El problema el tenen qui no són sistemàtics. Revisar de d'alt a baix la pàgina del curs per esbrinar si hi ha res de nou. Revisar igualment per a vore la compleció de tasques i activitats. Noves rutines que s'han de desenvolupar per a no morir en l'intent de controlar aules.

Salutacions i bon confinament

23 d’abr. 2020

Treballant més amb Moodle. Els avisos

M'estic fartant de què el menú de notificacions aparega buit sempre que es desplega. Hi hagen o no novetats. D'altra banda m'he acostumat als avisos en el Fòrum, que són directes a la pàgina del curs. Mentrestant els avisos sobre les trameses de les tasques de vegades arriben i de vegades no els veig enlloc. Últimament els trobe al correu electrònic.

Els alumnes es queixen que en la safata d'entrada li desapareixen deures a fer, així com en el calendari (hui m'ha passat a mi). Tire ma de l'ajuda del menú superior i li faig la qüestió al personal encarregat de Moodle. Em contesten que això no és cosa seua sinó del SAI (Assistència Informàtica de la Conselleria).

Trobe que això d'aules té manca de personal per tot arreu.

A banda, els intermitents desbordaments del servei fan l'experiència d'aules un tràngol tant per als estudiants com per a mi.

Salutacions i bon confinament

15 d’abr. 2020

Treballant amb Moodle

Després d'unes setmanes amb Moodle via aules tinc que dir que m'estic acostumant a no tenir comunicació de les trameses de l'alumnat en les tasques.
Raó per la qual haig d'anar des del principi de cada pàgina de curs fins al final per a conèixer les novetats que, només en el cas del Fòrum, de vegades avisa en aquella pàgina.
Tot això fa que li dedique un temps que s'hauria de valorar tenint en compte que hem passat de dedicar un espai web a la formació a distància (e-learning) a tot centralitzat en les pàgines d'aules... amb tot l'alumnat i tota la càrrega horària d'un professor de secundària en una formació presencial.

Si aquesta crisi ens diu alguna cosa és que no pot ser això. El nostre temps val diners i s'ha de mesurar d'una altra manera per assignar-nos tant d'alumnat com si tot continuara igual que en el curs del segle XX d'on venim.

Salutacions i bon confinament

make PrestaShop themes